Status

Trias Westland 2
Op 2 september 2019 is bekend gemaakt dat Trias Westland start met een tweede aardwarmtebron. Met het rondkrijgen van de financiering voor dit doublet en de uitbreiding van het warmtenet, zijn de eerste contracten met de boorder, aannemers en leveranciers getekend. De aan Trias Westland verbonden glastuinbouwbedrijven die geen gebruik konden maken van de warmte van het eerste doublet, krijgen door deze ontwikkeling nu ook toegang tot duurzame warmte. De werkzaamheden ter voorbereiding van de realisatie van het tweede aardwarmtedoublet aan de Lange Broekweg in Naaldwijk, starten in het eerste kwartaal van 2020. De aanleg van het warmtenet gaat direct van start.  

Trias Westland 1

Trias Westland heeft een geothermieproject op ca. 2,3 kilometer diepte gerealiseerd. Dit is de Onder Krijtlaag waaruit ook de andere Westlandse geothermieprojecten tot op heden warmte winnen.  In februari 2018 bleek de Triaslaag op 4 km diepte op deze locatie niet geschikt voor rendabele warmtewinning. De laag daarboven - de Onder Krijtlaag en meer specifiek het Delftzandsteen - is juist zeer geschikt om water rond te pompen. 

Schat aan informatie
De boorkern die naar boven is gehaald en de metingen die diep in het gat zijn uitgevoerd, bieden een schat aan informatie over de bodem in Westland. Met deze informatie kunnen de plannen om de energievoorziening in de glastuinbouw te verduurzamen verder geconcretiseerd worden. De aandeelhouders HVC, Capturam en Royal FloraHolland zijn positief over de mogelijkheden voor de verdere benutting van warmte uit de Onder Krijtlaag. Dit biedt goede mogelijkheden op weg naar een aardgasvrije energievoorziening in Westland.