Projectteam

Martijn van den BergMartijn van den Berg
Verantwoordelijk voor het inrichten van de boorlocatie t.b.v. de realisatie van de geothermieboring én het exploiteren van de geothermiebron. Hieronder vallen o.a. civieltechnische voorzieningen (grondwerk, leidingwerk, heiwerk, betonwerkzaamheden, asfalt, etc.), nutsvoorzieningen (elektra, water, internet) en bouwkundige voorzieningen (pompgebouw). Martijn is gedetacheerd vanuit advies-, ingenieurs- en makelaarskantoor AAB en is als projectmanager ook betrokken bij de ontwikkeling van meerdere geothermieprojecten (o.a. Vierpolders, Vogelaer), zowel civieltechnisch als werktuigbouwkundig (o.a. geothermische installaties). Geboren en getogen in Westland.

Leon BloklandLeon Blokland
Verantwoordelijk voor de bovengrondse installaties. Heeft als taak het ontwerp waar mogelijk te optimaliseren en geeft leiding aan het projectteam tijdens de bouw-, commissioning en inbedrijfstellingsfase. Onderhoudt contacten met aannemers, installateurs en leveranciers en is verantwoordelijk voor de projectplanning en budgetbewaking tijdens de uitvoering. Leon is gedetacheerd vanuit Hydreco Geomec en heeft ruime kennis van, en ervaring met onderhoud en operationeel beheer van uiteenlopende industriële en gebouwgebonden installaties. Hij is ook plantmanager op een andere aardwarmte-installatie en houdt zich als bestuurder en adviseur van stichting Energieke Regio bezig met verduurzaming van vastgoed.

Martin HogeboomMartin Hogeboom
Omgevingsmanager Trias Westland. Door tijdig in gesprek te gaan met de ‘omgeving’ kunnen problemen tijdens de uitvoering worden voorkomen. Overlast is soms niet vermijdbaar, maar kan met gerichte maatregelen wel worden beperkt. Martin heeft veel ervaring opgebouwd met het organiseren van contacten met overheden, bewoners en bedrijven rond projecten, onder andere van Rijkwaterstaat en Maasvlakte 2. Heeft een juridische achtergrond, werkt nu al tien jaar als zelfstandig omgevingsadviseur, veelal voor infrastructurele projecten. Contact: martin[at]triaswestland.nl

Michiel KerstensMichiel Kerstens

Verantwoordelijk voor het high level risicomanagement en de verzekeringen. Stelt met het team de top risico’s voor het project vast en houdt deze en nieuwe risico’s en ontwikelingen in de gaten. Hierbij wordt gelet op zowel de betekenis van deze risico’s voor het project zelf, zoals kosten en tijdige oplevering, alsook risico’s en overlast voor de omgeving. Sluit daarnaast adequate verzekeringen voor het project en de installaties af en handelt eventuele schades en schadeclaims af. Michiel heeft ruim acht jaar ervaring op het gebied van risicomanagement en verzekeringen in de financiële-, energie- en afvalsector.

Dominique Ryckebosch

Dominique Ryckebosch
Communicatieadviseur Trias Westland. Verzorgt de communicatie met o.a. de deelnemers, de ‘omgeving’ en het brede publiek over dit project; van e-mailnieuwsbrieven tot informatiebijeenkomsten. Heeft een bedrijfskundige achtergrond en vijftien jaar ervaring met communicatieadvies en tekst over energiebesparing en duurzame energie. Heeft nu een communicatiebureau gespecialiseerd in energietransitie en duurzame warmte. Kent als ‘Pijnackerse’ de kassen van binnen en buiten. Contact: dominique[at]triaswestland.nl

Marco van SoerlandMarco van Soerland
Als directeur verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dit project. Organiseert alles wat nodig is om zo snel mogelijk te kunnen starten met de realisatie, borgt een goede realisatie en exploitatie. Belangrijk hierbij is overzicht en het goed op elkaar afstemmen van de belangen van de deelnemende ondernemers, de techniek, de financiering en allerlei juridische zaken. Draagt het motto ‘voor en door glastuinbouwondernemers’ sterk uit. Marco heeft een technische achtergrond en werkt sinds 2001 aan de ontwikkeling van duurzame warmtenetten. Contact: info[at]triaswestland.nl

Floris VeegerFloris Veeger
Verantwoordelijk voor het ontwerp en de realisatie van het doublet. Met geologen, het boorteam en alle leveranciers gaan we in 2017-2018 de diepe Triaslaag aanboren, testen en analyseren en indien mogelijk exploiteren. Floris is gedetacheerd vanuit Hydreco Geomec en trots om deel te zijn van dit team, dat als eerste in Nederland op vier kilometer diepte water van meer dan 140ºC probeert te winnen. Floris heeft een mijnbouwkundige achtergrond, heeft een adviesbureau voor geothermie en werkte o.a. mee aan het aardwarmteproject Vierpolders.

Stijn WolterinkStijn Wolterink
Verantwoordelijk voor de overkoepelende projectplanning en helpt mee in de technische ontwikkeling van het warmtenet en de implementatie van het warmte-handelsplatform. Onderhoudt tevens contact met de deelnemers over hun warmteleveringsovereenkomst. Heeft een achtergrond op het gebied van werktuigbouwkunde en Sustainable Energy Technology. Is gedetacheerd vanuit Greenvis waar hij als consultant technisch advies geeft over duurzame warmte. Contact: stijn[at]triaswestland.nl