Nieuws

#
31 okt. 2019 16:23
Met één aardwarmtebron in bedrijf en één in ontwikkeling wordt hard gewerkt aan de uitbreiding van het warmtenet van Trias Westland. Twintig kilometer…
#
31 okt. 2019 15:04
Kilometers aan stalen warmteleidingen worden vaak rechttoe rechtaan en door middel van boringen in het Westland aangelegd. Toch komt voor dat je een…
#
3 sep. 2019 10:04
Aardwarmtebron Trias Westland is ruim anderhalve maand in gebruik. Hoe draait de installatie, hoe verloopt het testen, hoe is de samenwerking met de…
#
3 sep. 2019 09:49
De uitdaging voor de kwekers die zijn aangesloten op Trias Westland is de warmte van het aangevoerde aardwarmtewater zoveel mogelijk te benutten.…
#
2 sep. 2019 16:46
Trias Westland bereikt financial close; verdere verduurzaming van Westlandse glastuinbouw