Nieuws

#
18 jul. 2019 17:10
Het warmtenet verbindt de aardwarmtebron met de glastuinbouwondernemers.
#
18 jul. 2019 17:05
Op verzoek van de glastuinbouwondernemers onderzochten Capturam, HVC en Royal FloraHolland de mogelijkheden voor verdere benutting van warmte uit de…
#
18 jul. 2019 17:01
In het Klimaatakkoord van 28 juni jongstleden is het Warmte Systeem Westland benoemd.
#
13 jun. 2019 16:06
Het aardwarmtedoublet – de productie- en injectieput – is geboord, de welltest is uitgevoerd en het pompgebouw is gereed voor levering. Toch is de…
#
11 jun. 2019 13:43
De deelnemersbijeenkomst op 7 mei jongstleden stond in het teken van het treffen van de laatste voorbereidingen voor de start van de levering van…