Eerste boring warmtenet succesvol

Op de Broekpolderlaan staan drie HDD-boringen gepland. De eerste is eind mei succesvol uitgevoerd. Er is met een boorinstallatie een schacht geboord van het intredepunt bij de Broekpolderlaan naar het uittredepunt bij het Gasunie station. Daar werden de leidingen al eerder in het groen klaargelegd en aan elkaar gelast.

220 meter leiding intrekken
Op 28 en 30 mei werd telkens een leiding van ongeveer 220 meter lang de schacht ingetrokken richting de Broekpolderlaan. Meerdere kranen hielden de warmteleiding in de juiste positie. Langs de Verlengde Veilingroute wordt de warmteleiding middels een open ontgraving aangelegd. Hierbij wordt een sleuf gegraven waarin de leidingen worden aangelegd. Het natte weer eind mei gooide behoorlijk roet in het eten. Door de impact van de zware regenbuien moest het werk enkele keren worden stilgelegd.