Stevige concurrentiepositie Greenport Westland

Verduurzaming energiegebruik Greenport Westland

Innovatief aardwarmteproject

1 geothermieproject in bedrijf en 1 geothermieproject in realisatie, beide op op 2,3 km. diepte


#
Aardwarmteproject Trias Westland in bedrijf
18 jul. 2019 17:14
Miljoenen tomaten, paprika’s, chrysanten en ficussen in Westland groeien dankzij duurzame aardwarmte van Trias Westland. Vanaf 15 juli jongstleden is de aardwarmtebron in bedrijf.
Lees meer
#
Aanleg warmtenet en uitdaging
18 jul. 2019 17:10
Het warmtenet verbindt de aardwarmtebron met de glastuinbouwondernemers.
Lees meer
#
Trias Westland: ontwikkeling tweede doublet
18 jul. 2019 17:05
Op verzoek van de glastuinbouwondernemers onderzochten Capturam, HVC en Royal FloraHolland de mogelijkheden voor verdere benutting van warmte uit de Onder-Krijt laag door een tweede doublet te realiseren.
Lees meer
#
Trias 2 in Klimaatakkoord
18 jul. 2019 17:01
In het Klimaatakkoord van 28 juni jongstleden is het Warmte Systeem Westland benoemd.
Lees meer
#
Aardwarmteproject Trias Westland, stand van zaken inbedrijfname
13 jun. 2019 16:06
Het aardwarmtedoublet – de productie- en injectieput – is geboord, de welltest is uitgevoerd en het pompgebouw is gereed voor levering. Toch is de opstart van het aardwarmteproject Trias Westland uitgesteld. Het produceren van warmte uit de productieput verloopt zeer voorspoedig, maar het injecteren van water in het reservoir via de injectieput komt nog niet voldoende op gang. De komende maand worden aanvullende werkzaamheden uitgevoerd waardoor het aardwarmteproject in bedrijf genomen kan worden.
Lees meer