Verduurzaming energiegebruik Greenport Westland

Innovatief aardwarmteproject

Stevige concurrentiepositie Greenport Westland

Onderzoeksboring op 4 km. diepte, geothermieproject op 2,3 km. diepte


#
Ondertekening ledenovereenkomsten met Trias Westland Coöperatief U.A.
11 jun. 2019 13:43
De deelnemersbijeenkomst op 7 mei jongstleden stond in het teken van het treffen van de laatste voorbereidingen voor de start van de levering van aardwarmte door Trias Westland. Productiemanager Bart van den Bogert nam het startprotocol met de deelnemers door en heeft uiteengezet hoe het proces tijdens de opstartfase in zijn werk gaat. In de eerste fase worden 26 deelnemers aangesloten. Tijdens de bijeenkomst was ruimte ingevuld voor een formeel ondertekenmoment van de ledenovereenkomst door de 26 deelnemers die als eerste warmte geleverd krijgen door Trias Westland. Met de ondertekening van de ledenovereenkomst worden zij lid van de coöperatie en krijgen zij formeel mede-zeggenschap over de productie, levering en verkoop van aardwarmte aan de leden van Trias Westland. Met de aandeelhouders en vreemd vermogen verstrekkers is overeengekomen dat het project na 15 jaar, wanneer het aandelenkapitaal en het vreemd vermogen zijn afgelost, wordt overgedragen aan de coöperatie. De leden worden op dat moment aldus volledig eigenaar van het project. Op de foto heet het bestuur een aantal nieuwe leden welkom!
Lees meer
#
Aanleg warmtenet verloopt vlot
18 mrt. 2019 16:40
Het projectteam is bezig met de laatste boringen en het aansluiten van de afnemers.
Lees meer
#
Voldoende interesse participatie 2e doublet Trias Westland
15 mrt. 2019 13:34
In december is alle bestaande deelnemers van Trias Westland gevraagd naar hun interesse in het meefinancieren op het tweede doublet. Er is goed nieuws te melden!
Lees meer
#
Trias Westland 2: intekenen op warmte kan, mee-investeren ook!
13 dec. 2018 11:32
Alle bestaande deelnemers van Trias Westland die warmte willen afnemen uit het tweede doublet kunnen hierop intekenen.
Lees meer
#
Oplossing voor corrosie in de diepte
13 dec. 2018 11:24
Trias Westland plaatst in de diepe putten een speciale binnenbuis die meer zekerheid biedt op langdurige bescherming tegen corrosie.
Lees meer